Sort:  

Dzięki!
Na pewno nie będzie w tym cyklu takiego omawiania postów jak w Ctrl+C Ctrl+V u @marszum - a. Plagiatowanie jest niedopuszczalne, a błędy, no cóż - każdy czasem popełnia. Przykłady z postów oczywiście będą, ale bez wskazywania palcem. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11559.58
ETH 378.75
SBD 1.05