RE: Moje dermatologiczne odkrycie na problemy wrażliwej skóry

You are viewing a single comment's thread from:

Moje dermatologiczne odkrycie na problemy wrażliwej skóry

in polish •  last year 

Brzmi trochę jakbym slyszał reklamę w tv. :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chcąc opisać lek lub inny produkt medyczny musiałem podać skład i właściwości, oraz swoje doświadczenia podczas stosowania, w związku z tym każdy podobny post będzie brzmiał jak reklama ;) Aczkolwiek zapewniam Cię, że firma mi tego posta nie opłaciła :P

Jasne, wiadomo. :D
Tak mi się skojarzyło, więc taki żarcik. :D