Steem Monsters - Daily Quest #5

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. 5 eliminacji za pomocą drużyny czerwonej. Jak podczas ligi Bronze, Fire był moim ulubieńcem - tak teraz gra mi się nimi najgorzej.


3.PNG

Żadna karta nie przyda mi się znacząco, wszystko leci na sprzedasz.

Sort:  

✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator for a chance to receive more free votes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20186.44
ETH 1350.56
USDT 1.00
SBD 2.48