RE: Miłość ci wszystko.... wyleczy?

You are viewing a single comment's thread from:

Miłość ci wszystko.... wyleczy?

in polish •  last year 

Wolę to tak, każdy ma, jeden większą, drugi mniejszą, a jeszcze trzeci to ma po prostu wole ale rozum to chyba jednak jest w pewnych kręgach mocno reglamentowany 😂

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!