RIP Kora Jackowska

in #polish2 years ago (edited)

Dziś rano doszły nas smutne wiadomości - po długoletniej chorobie zmarła Kora Jackowska - wybitna polska wokalistka rockowa i autorka tekstów, w latach 1976–2008 liderka zespołu Maanam. Miała 67 lat.

Olga_Jackowska_von_Maanam_beim_Fest_Karlsruhe_1985.JPG

By Herrzipp or CC BY 3.0

Przy okazji warto wspomnieć jej znamienne słowa z 2017 roku:

„Podpisuję się pod apelami racjonalnymi, takimi, które są za budowaniem, a nie niszczeniem. To, co się teraz dzieje, jest czymś znacznie groźniejszym niż powrót do PRL-u. To ogromny dyskomfort, od którego uciekam, ale uciec nie mogę, bo jestem zwierzęciem politycznym.

Kocham wolność ponad wszystko. Zewsząd słyszę o dobrej zmianie. Tylko, że jakoś nikt z powodu ‚dobrej zmiany’ nie wraca z emigracji do Polski”.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13397.95
ETH 403.82
USDT 1.00
SBD 0.99