Fotoobraz - „ Mucha” / Photograph - " Fly "

in #polish2 years ago

Fotoobraz - „ Mucha” / Photograph - " Fly "** Pierwsza praca z nowej kategorii Kolor - Natura - Zwierzęta - Owady **
------------------/ Google translation EN /------------------
*First job in a new category Color - Nature - Animals - Insects *


** Zdjęcie muchy siedzącej na starym murze. **
------------------/ Google translation EN /------------------

  • Picture of a fly sitting on an old wall. *

** Symbol: KNZO0001
Tytuł: Mucha
Opis: Zdjęcie muchy siedzącej na starym murze.
Autor: Krzysztof Mrozek
Sprzęt: Nikon D90
Ustawienia: 70mm f/11 1/60s ISO:800 **
------------------/ Google translation EN /------------------
Symbol: KNZO0001
Title: Mucha
Description: Picture of a fly sitting on an old wall.
Author: Krzysztof Mrozek
Equipment: Nikon D90
Settings: 70mm f / 11 1 / 60s ISO: 800

KNZO0001m.jpg

logo.jpg


Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście to własne autorskie utwory w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystywanie, kopiowanie oraz upublicznianie jako własne wymaga zgody autora!
------------------/ Google translation EN /------------------
All photos and texts published in this post are own authored works within the meaning of the act on the protection of copyrights, and their use, copying and publishing as own requires the consent of the author!


Zachęcam wszystkich do prezentowania własnej twórczości przejawianej w wszelkiej postaci od tekstów przez myśli aż po obrazy i dźwięki. Być sobą i pozostać sobą, to najlepszy sposób na zbudowanie steemit.com. Nie toleruję nieuczciwych autorów.
------------------/ Google translation EN /------------------
I encourage everyone to present their own work manifested in all forms from texts through thoughts to images and sounds. Being yourself and remaining yourself is the best way to build steemit.com. I do not tolerate dishonest authors.
Daj lajka.gif


Moje prace znajdziesz również na:
------------------/ Google translation EN /------------------
You can also find my works at:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png


#polish #pl-fotografia #pl-foto #pl-sztuka #photography