Cryptonews #14 - linki ze świata kryptowalut

in #polish3 years ago

cryptonews.jpg

 1. USA wprowadza The Cloud Act, kolejny obrzydliwy atak na prywatność
  https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/responsibility-deflected-cloud-act-passes

 2. G20 nie zamierza regulować kryptowalut (póki co)
  https://www.reuters.com/article/us-g20-regulations-carney/g20-watchdog-focuses-on-rules-review-holds-fire-on-cryptocurrencies-idUSKBN1GU0SF

 3. Brytyjski bank Barclays rozpoczyna współprace z Coinbase
  http://bitcoinist.com/british-bank-barclays-partners-coinbase/

 4. Francja gotowa do regulacji kryptowalut, w szczególności chodzi tu o ICO
  https://www.ethnews.com/france-prepares-for-cryptocurrency-ico-framework

 5. Binance przenosi się na Maltę
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/the-world-s-biggest-cryptocurrency-exchange-is-moving-to-malta

 6. Unormowanie blockchain priorytetem dla Chin
  https://www.coindesk.com/blockchain-standardization-tops-chinese-it-ministrys-2018-agenda/

 7. Google banuje reklamy promujące blokchainy, jednocześnie budując własny
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/google-is-said-to-work-on-its-own-blockchain-related-technology

 8. 9 Malezyjskich Banków rozpoczeło prace nad wspólnym blockchainem
  http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_speech&pg=en_speech&ac=792&lang=bm

 9. Holenderski sąd zaklasyfikował bitcoin jako zbywalną wartość (transferable value)
  https://cointelegraph.com/news/dutch-court-finds-bitcoin-a-legitimate-transferable-value

 10. Huawei zamierza wyprodukować smartphona na którym będą mogły działać aplikacje zbudowane na blockchain "Blockchain-ready smartphone"
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/huawei-said-to-be-in-talks-to-build-blockchain-ready-smartphone

 11. Wpis Nick'a Szabo opisujący historię pieniądza niekontrolowanego przez Banki Centralne
  http://unenumerated.blogspot.com/2018/03/the-many-traditions-of-non-governmental.html

 12. Wpis na medium o potencjalnym roadmapie bitcoina
  https://medium.com/@ianedws/roadmap-to-bitcoin-developments-f7af59b6d122

 13. Stan Tenesse zdefiniował prawnie czym są niektóre pojęcia związane z blockchain
  https://www.coindesk.com/blockchain-bill-becomes-law-tennessee/
  Tutaj oryginalny tekst Bill 1662 https://legiscan.com/TN/text/SB1662/2017

 14. Tekst dotyczący Microsoftego blockchaina
  https://hackernoon.com/microsofts-building-on-the-blockchain-to-manage-digital-identities-1864af02f68b

 15. Wstęp do non fungible tokens (nie próbuje tego przetłumaczyć)
  https://hackernoon.com/non-fungible-tokens-5ba83906b275

 16. Bardzo ciekawy artykuł naukowy o moralności w kryptografii. Sięga głęboko, zachacza o etyka czy politykę.
  http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/papers/moral-fn.pdf

 17. Jak są realizowane smart contracy na hypreledgerze?
  https://hackernoon.com/how-are-smart-contracts-executed-in-hyperledger-57efebf03f12

Sort:  

For future viewers: price of bitcoin at the moment of posting is 8448.50USD

Dzięki przyda się 😊

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.13
JST 0.142
BTC 62920.10
ETH 2214.84
BNB 541.62
SBD 8.82