You are viewing a single comment's thread from:

RE: Niewygodnie na steemit

in #polish2 years ago

Hej @annaburska i pozdrawiam również swojego imiennika 😁

Jeśli chodzi o marnowanie głosu. Możesz podpiąć się pod nasze grupowe konto z którego aktualnie pisze. Ma ono swój trail i za jakiś czas ma służyć do podbijania treści przez naszych "kuratorów" ("kuratorki" chyba będzie odpowiedniejsze bo docelowo mają się tym zajmować same panie z naszej grupy ;) ).

@michalx2008x

Sort:  

trzeba zajrzeć na discord i zorientować się lepiej co tam w temacie sp-group słychać :)) ale właśnie też powoli mam nieco chęci do tego, żeby sobie porobić też coś innego, dlatego takie zapytanie na steemit