MOMO...sick sh*t or a lie?! Kolejny fake czy prawdziwy potwór?!

in polish •  last year 

Hi everyone! Surely most of you have heard about MOMO. According to you, is it another silly fun or really something disturbing? Should we be afraid or rather laugh? What do you think?

Siemka wszystkim! Na pewno większość z was słyszała już o MOMO. Według was to kolejna głupia zabawa czy naprawdę coś niepokojącego? Czy powinniśmy się bać czy może raczej śmiać? Co sądzicie?

image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!