Tyż jesteście tacy bachraci po Wielkanocy? Are you fat after Easter too?

in polish •  last year 

Przyznom se bez bicia - nażarła żech se konkretnie w te Święta. Mom nadzieja, że nie je ech tak rubo jak mi se zdaje? Powiedzcie, ino nie cygańcie.

I confess without beating - I've been eating this Christmas. I hope I'm not as fat as I think. Say, just do not lie.

8.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ej no aż tak tragicznie to nie jest z Toba, kazdy pojadł.Pozdrowionka