Tak se siedza po ćmoku / I'm just sitting in the dark ŚLONSKI / ENG

in polish •  2 years ago 

Lubia tak czasem se siednonć i nic nie godać.

I like sometimes to sit down and say nothing.

logo smilegirl poziome.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Frelka wyglądasz jak Roszpunka w wieży a wzrok masz skupiony na jednym punkcie jakbyś obserwowała rycerza na białym koniu zbliżającego się do wieży żeby Cię uwolnić :)

Mosz recht! Czekom na ksincia, ale nie chciałażech se z tym aż tak obnosić ;)