Rozciąganie w sianie - szport po ślonsku

in polish •  last year  (edited)

Mocie tu kilka zocnych porad:

  1. Pamientojcie - łobucie to podstawa, tym bordziej tukej na sianie gdzie mocie noprowda ślisko i mogecie uklyjznyć.
  2. Nie obliekjcie se za mocki bo bedzie wam chorko i bedziecie fuczeć na cało wieś.
  3. Jak lotocie mocie wyglidać jak milion dolców. Nigdy nie wicie kiedy jaki zboczeniec wom fotka czaśnie - i wtedy gupio mina bedzie na fotce.
  4. Jeszcze jako opaska na głowa dajcie - jak bedzie dźistać wiatrem to już bedzie za późno.

4.jpg

photo: @artwirus

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!