Kaj żech dała kluczyki z chałupy... ???

in polish •  last year  (edited)

Tyż tak mocie za każdym razem jak chcecie wleźć do chałupy? Moja taszka je bez dna.

photo: @artwirus
DSC03771.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ty żeś je fest poszczelono frela wiysz :) Poszukej w trowie :) Richtich zazdroszcza widoku ... Pozdrawiom Stond

Ja, wim to. Jużech weszła przez łokno. Trzimej se mebli!

Haha :) Żeby cię nie ... :) To zostow łotwarte, bo wpadna som zaś :)

Pjeronie czekej, ino se oblecza!

Jo sie na tyj stronie nigdy w życiu niy spodziywoł, że usłysza "moja" gwara.

Synek to je taki choby łamany Ślonski, już mi tukej pora razy pisali że robia błedny. Ale mom to we żici, żodyn gizd mi tu nie zabroni godać.

I tak mo być , rób swoje i godej wela wlezie, jo byda Ci się prziglądoł bo lubia takie dziołszki co godają a niy przeciągają ą i ę.

Dziynki. Po tym coś mi tak piknie napisał to se czuja chobych Pon Buczka za nogi złapała :)

Congratulations @smilegirl! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!