You are viewing a single comment's thread from:

RE: Draft House Shepherd's Bush oraz Session Lager - Recenzja

in #polish3 years ago

OMG niedługo bede w Londynie służbowo więc może w ramach popracowego chillu wybiorę jakiś zarekomendowany pub. Rzadko mam ochotę na piwo ale ta fota zrobiła robote. Zachęciło mnie to do spożycia piwa!