Weekend with tulips :)

in polish •  last year 

Holandia kojarzy się wszystkim z tulipanami. I słusznie:)
Ale jest takie miejsce, gdzie ilość tulipanów robi niesamowite wrażenie.
Keukenhof. Cudowne ogrody i pola usłane tysiącami tych kwiatów.
Żadne słowa nie są w stanie opisać tych obrazów. Zobaczcie sami!

Wrażenie robi ilość...ale też ceny.
Na ostatnim zdjęciu gatunek, którego jedna tzw."cebulka" kosztuje 4 tysiące euro!
Ciężko będzie uzbierać na steemicie taką sumkę ;).
Miłego oglądania!

The Netherlands is associated with tulips. That's right:).
But there is a place where the amount of tulips makes an amazing impression.
Keukenhof. Wonderful gardens and fields littered with thousands of these flowers.
No words can describe these pictures. See for yourself!

The amount is impressive ... but also prices.
In the last photo, the kind, which one costs 4 thousand euros!
It will be hard to collect such a sum on steemit;).
Enjoy!!

20180421_120347.jpg20180421_121348 v 2.jpg![20180421_120010 v 2.jpg]20180421_114749 v 2.jpg()
20180421_115628 v 2.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!