st patrick's day

in polish •  last year  (edited)

Już jutro świętujemy:)
Wszystkim, którzy mają zamiar celebrować ten wyjątkowy dzień, dedykuje moje małe dzieło :)

Mam nadzieję, że Wam się spodoba!:)

Hope You will like my new sketch!:)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!