Sort:  

Z 10 lat temu widziałem parę odcinków losowych, które leciały w TV i bardzo mi się spodobały. Od tamtej pory chcę obejrzeć ten serial i mam nadzieję, że to kiedyś zrobię.

Congratulations @sirq! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!