Przesiadka

in #polish5 months ago

Dziękuję wszystkim czytelnikom na Steempeak, a z powodów wiadomych od dzisiaj piszę na https://peakd.com/@sindarin.

Mam nadzieję, że tam się właśnie spotkamy.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11751.12
ETH 396.10
SBD 1.05