POLITYKA- Ustawa degradacyjna

in polish •  last year

Po przyjęciu bez poprawek przez Senat (08.03.2018) tzw. ustawy degradacyjnej, została ona przedstawiona do podpisu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ma on 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Czym jednak jest ta ustawa? Aktualnie, prawidłowa jej nazwa brzmi: "Rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej".

Zgodnie z jej tytułem, pozwala ona na pozbawienie posiadanego stopnia wojskowego osoby, która w latach 1943-1990:

  • pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943–1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;
  • wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;
  • będąc sędzią lub prokuratorem w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lubw jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski;
  • będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie.

Mimo, że do tego momentu brzmi to dość sensownie. Warto jednak podkreślić, że nie jest to tak czarno-biała sytuacja jak może się zdawać. Największe zastrzeżenia, może budzić fakt, że wojskowi będą mogli zostać pozbawieni tych stopni również pośmiertnie. Według konstytucji bowiem, każdy z nas ma prawo do obrony swoich racji. Pozostawiamy to do waszej oceny.

Zapraszam do śledzenia profilu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://sejmlog.pl/utrata-stopni-wojskowych-osob-zolnierzy-rezerwy-ktorzy-latach-1943-1990-swoja-postawa-sprzeniewierzyli-sie-polskiej-racji-stanu/

·

Jako odpowiedź do powyższego, dla każdego czytającego komentarz- wyrażenia uznane za podobne są zapożyczone z ustawy, nie z serwisu SEJMLOG, który swoją drogą serdecznie polecam!