O co chodzi z e-dowodami?

in polish •  last year
Pomysł elektronicznego dowodu osobistego, po raz pierwszy padł już w roku 2007.

Wtedy był on jednak, delikatnie mówiąc, dość mało prawdopodobny do zrealizowania ze względu na poziom rozwoju technologii. Teraz jednak wrócił i zdaje się zmierzać ku końcowi. O co jednak w nim chodzi?

image

Dokument początkowo nie mający zastępować dowodu, ma go wyprzeć dopiero w 2028. Czym więc będzie przez najbliższe 10 lat? W tym roku trwa pilotażowy program odbywający się w Łodzi, Ełku, Nowym Wiśniku i Koszalinie, choć można pobrać aplikację na terenie całego państwa. Ma pomóc Ministerstwu Cyfryzacji w znalezieniu błędów a obywatelom w zapoznaniu się z aplikacją. Na jesieni bieżącego roku, mają ruszyć działania legislacyjne. W obecnym systemie prawnym niemożliwe jest bowiem aby załatwić sprawy w urzędzie przy użyciu komórki. Rządzący mają to zmienić. Kiedy już dwa poprzednie etapy zostaną zakończone, zostaną dokonane ostatnie szlify i dowód zostanie oddany obywatelom. Początkowo będzie zastępować profil zaufany i ułatwiać podpis elektroniczny. Termin ostateczny tego wydarzenia to marzec 2019, po tym czasie Polska będzie zmuszona do zwrotu nieco ponad 150 milionów, które na ten cel otrzymała.

Co ciekawe po wprowadzeniu dowodów osobistych w telefonie, działania mają być rozszerzane na prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, aż w końcu na wirtualną legitymację studencką.

Obecnie e-dowód używany jest w 26 krajach świata, w tym 16 Unii Europejskiej.

Zapraszam do śledzenia po więcej politycznych newsów i ciekawostek jak ta!

https://www.gov.pl/cyfryzacja/mdokumenty-pilotaz-w-maju

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!