You are viewing a single comment's thread from:

RE: Motyle i inne skrzydlate greckie żyjątka w mojej okolicy - #tematygodnia.

in #polish5 years ago

Już Cię widzę w ogrodzie jak z aparatem czaisz się i szukając - motylek, robaczek, motylek, robaczek - nie uciekaj stój!
W sumie to mi się podoba takie polowanie. W sierpniu odkupuje od brata nikona z dodatkowymi obiektywami - do makro także - oj będę się bawił w swoim ogródku z aparacikiem.
Pozdrawiam.

Sort:  

Jest dokładnie tak jak piszesz, czaję się i robię zdjęcia, tzn próbuję bo różnie bywa ;)
To na prawdę świetna zabawa! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28321.35
ETH 1804.05
USDT 1.00
SBD 2.81