KOCHAM STEEMIT WALLET PONAD ŻYCIE

in polish •  last month

18d1e65449cdb746403254e2fa52.jpg
Gdy zobaczyłam zmianę która zaszła na steemit ( steemit wallet osobno ) nie spodobało mi się to specjalnie, nie wydawało mi się, by to mogło coś ułatwiać.

Niedawno zmieniałam telefon, na nowym jeszcze nigdy się nie logowałam. Na kompie miałam zaznaczoną opcję niewylogowania, więc wszystko było w porządku, aż dziś zapragnęłam usunąć całą historię przeglądania i pliki cookie, otrzymując równocześnie ostrzeżenie, że wyloguje mnie z większości stron.

No ok, co to za problem.

Kilka godzin później wchodzę sobie na steemit, trzeba się zalogować. No to dobra, dane już wpisane, klikam ''zaloguj'', no a tu problemik.

''To hasło jest przypisane do klucza aktywnego, i nie może być użyte do logowania na tej stronie. ''

Ała.

Wcześniej logowałam się tym bez problemu, toteż tylko to jedno miałam na laptopie. Pełen komplet miałam na telefonie, który niedawno wymieniłam.

Już zaczęłam przeszukiwać wszystkie możliwe maile z których mogłabym może mieć dostęp, ogólna panika. @barreloflaughs prawdopodobnie mógł usłyszeć jak serce mi się łamie na odległość tych 300 km. Już klnęłam przeklinając swój los, aż weszłam na steemit wallet, na który jakimś cudem byłam zalogowana ( I <3 steemit wallet)

No a tam są wszystkie klucze.

Uff.

Także od teraz myślę że steemit wallet jest najdoskonalszym wytworem ludzkiego geniuszu, i w ogóle mam szczęście że to się stało dopiero jak powstał. Teraz wszystkie klucze mam zapisane wszędzie gdzie się da.

Uważajcie na swoje klucze, i szanujcie steemit wallet.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Znów się pojawiam, to kiedy wpis o mnie? =v=

·

Mieliśmy im nie mówić o nas ;-;

Congratulations @shirophantomhive! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 comments. Your next target is to reach 200 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

A co z Master Key? Tym co dostałaś od Steemit? On jest najważniejszy

·

Teraz zapisałam dosłownie wszystko [*]

·
·

Chodzi mi o ten co dostałaś mailem. W teorii jest najważniejszy ... ;)
Może go masz w przeglądarce zapisany, np:
chrome://settings/passwords

Warto go mieć ;) (oczywiście nie udostępniaj go nikomu)

!tipuvote 0.3 hide