You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak wynająć pokój lub mieszkanie w dowolnym miejscu na świecie?

in #polish4 years ago

Szukanie mieszkania w Reykjaviku to jest jakiś absolutny horror. Rynek mieszkaniowy tutaj jest horrendalnie drogi, a mieszkania potrafią być bez podstawowych rzeczy typu prysznic/wanna i i tak są wynajmowane za grube pieniądze. Każda oferta na facebooku jest zalewana w 2 minuty dziesiątkami chętnych. Sam w marcu wziąłem z kumplem pierwszą ofertę, która w ogóle nam odpisała i, no cóż, nie jest to najlepsze lokum w jakim mieszkałem. Na szczęście od grudnia przeprowadzamy się do ślicznego domu, który na spokojnie sobie tym razem znaleźliśmy :)

Super poradnik, dorzucam do @kurator-polski

Sort:  

Dzięki! W sumie w Rydze widziałam mieszkania ze wspólnymi toaletami w budynku, jak u "Kiepskich", ale to co mówisz to niezła abstrakcja. Powodzenia w przeprowadzce!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18963.26
ETH 1320.34
USDT 1.00
SBD 2.54