RE: Trudno do tego się nie odnieść i sorry za ostre słowa.

You are viewing a single comment's thread from:

Trudno do tego się nie odnieść i sorry za ostre słowa.

in polish •  last month

A nauczyciele wykorzystują pole nauki. Nauczyciel odpowiada również za wychowanie. Szkoła jest obowiązkowa, Kościół nie. No sorry ale pedofile w szkołach są znacznie większym problemem niż wśród księży, a też częściej występują.

Zgadzam się natomiast że księża powinni być świętymi mężami, ale świat jest daleki od ideału.
Nie jest natomiast Kościół źródłem pedofili więc nie jest to jego problem a problem społeczny, ludzki.

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nauczyciele nie są duchownymi, a szkoła jest obowiązkowa, co oczywiście nie usprawiedliwia w niczym. Natomiast organizacji, które nie są związkami wyznaniowymi nie stawia się w jednej linii ze związkami wyznaniowymi. Sądy zresztą stwierdziły podobnie, a banda pedofilnych księży nie powinna się w żaden sposób wybielać tylko pochylić czoła, wypieprzyć wszystkich pedofilów i wypłacić odszkodowania, bo to sutanna wzbudzała zaufanie