Mamy go! Złoto!

in #polish6 years ago

29314977_1679278105466176_782174842374848512_n.jpg

Mamy go! Złoty medal akademickich mistrzostw świata! Była walka, był pot i łzy, ale udało się! Wyjazd zdecydowanie muszę zaliczyć do udanych, oprócz zwiedzenia kawałka tego pięknego kraju, podróż udało się zakończyć największą, najlepszą nagrodą, jaką tylko mogłam sobie wymarzyć! Piękna chwila dla każdego sportowca 🥇 Warto dodać, że to nasz pierwszy start w sezonie z karabinu kulowego. Mam nadzieję, że otworzy to nasz worek z medalami w tym roku! Już pojutrze wracam do Polski i czeka mnie parę dni odpoczynku. Jutrzejszy wolny dzień wykorzystam na relaks i zwiedzenie!

Pozdrawiam!

Sort:  

Gratulacje! Korzystaj bo u nas ciężkie czasy zimowe ; )

Brawo. :-)

Gratulacje!
Z ciekawością obserwowałem twoje relacje z przygotowań do mistrzostw, więc ogromnie się cieszę, że udało się wam stanąć na najwyższym stopniu podium!
Życzę kolejnych, jeszcze większych sukcesów i z niecierpliwością czekam na kolejne relacje!

Gratuluję!
Czekam na jakąś relację i opowieści z zawodów!

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów ;)

Congratulations @salivores! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @salivores! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 69047.36
ETH 3739.58
USDT 1.00
SBD 3.66