You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lekcje pokory dla przeciętnych

in #polish4 years ago

kochana, jak Ci sie ta passa odwróci, a czerwone światła odwieszą,
to wszędzie będziesz mieć tzw. zieloną falę :D
prawo murphiego, nic nie poradzisz :)

nawet nie będziesz mogla na czerwonym poprawić makijażu, upudrować noska, ani sprawdzić smsa;
jeszcze zatęsknisz za czerwonymi - zobaczysz!
takie życie 😘

Sort:  

..a przy niektórych sprawach to wszystko to głupoty, sama wiesz jak może być ciężko.. jeszcze nie miałam odwagi odpowiedzieć Ci na wiadomości, bo nie mam na to odpowiednich słów 😞

dokładnie tak.
😢🤕

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19240.17
ETH 1315.98
USDT 1.00
SBD 2.47