Jak zwiedzać Wenecję razem z dziećmi 🤔?

in #polish3 years ago

Jak zwiedzać Wenecję razem z dziećmi 🤔? Co zdążę zobaczyć w tym czasie 👨👩👧👧? Zadawałem sobie takie pytanie przed przyjazdem i nigdzie nie byłem w stanie znaleźć konkretnych informacji w tej sprawie.

Teraz mogę podpowiedzieć że z dwójką dzieci nie liczcie że zwiedzicie więcej niż to co najważniejsze tj. plac św. Marka, most Rialto i przepłynięcie całego Grande Canale 🏊‍♂️. Do tego dodajcie przerwy na posiłek / odpoczynek i wyjdzie Wam ok 6-7 godzin zwiedzania.

Jeśli podchodzicie do tematu bardziej ambitnie uważam że możecie się rozczarować.
P1050494.JPG

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24421.85
ETH 1876.39
USDT 1.00
SBD 3.30