Jak to jest zrobione?

in polish •  4 months ago 

🧐Zawsze się zastanawiam jak oni to robią 🤷‍♂??

Restandtravel.JPG

Pamiętaj być na bieżąco z DTube
🔻🔻🔻

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

edd56400e030.jpg

Problem solved! :D

·

Dzięki! Oglądając to na szybko na żywo nie podejrzewałem że to tak wyrachowana konstrukcja :)

·
·

Zawsze, gdy spotykam takiego gostka na rynku w większym mieście pytam, dlaczego ma takie luźne ubrania xD

Przecież to wystarczy chwilkę się zastanowić i wszystko jasne. Fizyki nie oszuka.

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!