Wigierski Park Narodowy Suchar 1 | Wigry National Park Suchar 1

in polish •  last year 

Witam
Korzystając z pięknej pogody odwiedziłem dziś Wigierski Park Narodowy i chciałbym Wam pokazać jeden ze specyficznych akwenów znajdujących się na jego terenie.
Mowa o Sucharach, (dziś konkretnie o Sucharze 1).
Suchary są to zbiorniki wodne ukryte w lesie, wśród drzew iglastych i torfowisk . Jest ich razem 4. Dlaczego Suchar? Trudno wyjaśnić. Podobno dlatego że przy brzegach zbiorników jest dużo suchych drzew.


Hello
Taking advantage of the beautiful weather I visited Wigry National Park today and I would like to show you one of the specific reservoirs in its area.
Speech on Sucharach (today, specifically, on Dry 1).
Rasps are water reservoirs hidden in the forest, among conifers and peat bogs. There are four of them together. Why is Suchar? It is difficult to explain. Apparently because there are a lot of dry trees near the edges of the tanks.

20180314_135344.jpg20180314_135933.jpg
20180314_135133.jpg
20180314_135945.jpg20180314_140106.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!