Wymarzony dom - raport #3

in #polish5 years ago (edited)

IMG_20190416_183308.jpg

Dziury, otwory i bruzdy

Prace z elektryką posuwają się powoli do przodu. Na parterze układanie przewodów mam o tyle łatwiejsze, że od poziomu "zero", który mam obecnie do warstwy finalnej mam około 20 cm. W takiej grubej podłodze jestem w stanie sporo schować. Między innymi wspomniane wcześniej przewody elektryczne.

IMG_20190408_172515.jpg

Aby możliwie jak najbardziej ograniczyć bruzdowanie, zdecydowałem się na montaż przewodów na takiej wysokości by schowały się w styropianie. Nie chciałem zalewać ich w betonie gdyż jastrych pracuje w ciągu roku. Różne naprężenia mogłyby uszkodzić izolację przewodów. W moim wypadku będą one otulone styropianem i nie powinno się im nic dziać.

IMG_20190408_172518.jpg

Jako, że nie powinno się układać przewodów na kominach, miejsce gdzie przewód musiał być położony w pobliżu - zabezpieczyłem w taki sposób, że schowałem go w rurce peszla i zatopiłem w chudej wylewce. Rura osłonowa w takim wypadku nie pozwoli na wymianę przewodu ale ochroni go przed ewentualnym uszkodzeniem (np przez przypadkowe stanięcie na nim.

IMG_20190416_162836.jpg

Puszki montuję na gipsie budowlanym. Jest to materiał bardzo przyjemny i denerwujący zarazem. Bardzo szybko wiąże co z jednej strony pozwala na szybkie przejście do kolejnego etapu po obsadzeniu puszki, z drugiej natomiast nie jest możliwe obsadzenie większej ich ilości za jednym zamachem, gdyż zaprawa po prostu zasycha w wiadrze. Są również inne materiały jak np. klej gipsowy, który wiąże około godziny. To pozwala na obsadzenie puszek w obrębie jednego pomieszczenia.

IMG_20190502_183133.jpg

Ciężko jest pogodzić różne branże ze sobą. I choć początkowo elektryka miała być układana inaczej, przy konfrontacji z kanalizacją musiała ustąpić. Prąd sobie do góry poleci, zużyta woda ze zlewu już nie bardzo... Niepotrzebne bruzdy będą w późniejszym etapie zaklejone.

Pozdrawiam!


Sponsored ( Powered by dclick )
Vintage Photos - Oestreicher (341-344)

I had the opportunity to pick up a huge batch of sli...

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66940.14
ETH 3120.99
USDT 1.00
SBD 3.76