Wymarzony dom - raport #2

in #polish5 years ago (edited)

IMG_20190416_183308.jpg

Minęła majówka, lecimy z następnym raportem.

Panie, kto to panu tak...

No niestety zdarzają się różne błędy i pomyłki. Nie obeszło się również i u mnie bez drobnych wtop. Zdarza się, że nawet elektryk robiący instalację elektryczną się pomyli...;P

Na szczęście były to drobnostki, które nie kosztowały dużo a jedynie trochę dodatkowej pracy. Wszystko rozbiło się o oświetlenie.

Fajnie jest mieć możliwość gaszenia światła w kilku miejscach. Jeśli chcesz gasić w dwóch - wystarczą wyłączniki schodowe. Jeśli chcesz zwiększyć ilość punktów skąd możesz sterować oświetleniem - konieczny jest wyłącznik krzyżowy. O samej zasadzie działania pisać nie będę w tej chwili. Może innym razem :)

Aby wszystko działało dobrze potrzebne jest poprowadzenie pomiędzy poszczególnymi wyłącznikami odpowiedniej ilości żył (kabli) niestety ja źle to oszacowałem i musiałem wymieniać przewód. :)

Galeria

Poniżej kilka fotek:

IMG_20190430_153945.jpg

W gąszczu przewodów bardzo ważne jest podpisywanie co idzie do czego. Ułatwia to późniejszą pracę z łączeniem.

IMG_20190502_183305.jpg

W przypadku zastosowania podwieszanych sufitów możliwe jest ukrycie sporej części instalacji za nimi. Dzięki temu nie trzeba zbytnio kuć czy bruzdować. Przewody zamontowane na plastikowych uchwytach trzymają się wyjątkowo mocno.

IMG_20190416_182142.jpg

Każdy kolejny obwód podłączony do rozdzielnicy cieszy (nie trzeba już rozciągać przedłużaczy po całym domu tylko korzystać można z gniazdek w pomieszczeniach. Niestety rozdzielnica coraz bardziej zaczyna się wypełniać. Trzeba będzie popracować nad kosmetyką i poukładać przewody :)


Sponsored ( Powered by dclick )
EARN 100 Port Tokens Sign Up To Magic Dice!

Magic DICE Today we Feature MAGIC Dice - Earn 100 PO...

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66938.10
ETH 3118.64
USDT 1.00
SBD 3.81