Wymarzony dom #10 Projektowanie centralnego ogrzewania 2

in #polish5 years ago (edited)

IMG_20181014_155448_HDR.jpg

W dzisiejszym wpisie rozwinę temat projektowania instalacji ogrzewania podłogowego. Do wstępu zapraszam tutaj:

https://steemit.com/polish/@reinmar/wymarzonydom-9-projektowanie-centralnego-ogrzewania-1-1552416992280

Dziś spróbuję możliwie jak najprościej powiedzieć Wam na czym to wszystko polega.
Serdecznie zapraszam!

Założenia projektowe

Na samym początku trzeba zdefiniować dla jakiego pomieszczenia projektujemy ogrzewanie. W moim wypadku będzie to pokój o wymiarach 3x4m. Pokój ten będzie w narożniku domu (dwie ściany pomieszczenia będą ścianami zewnętrznymi) Informacja ta jest o tyle istotna, że przy wyliczaniu zapotrzebowania energetycznego dla danego pomieszczenia uwzględnia się jedynie straty na ścianach zewnętrznych. Dla uproszczenia zakłada się, że strat pomiędzy pomieszczeniami nie ma. Podobnie jest z sufitem, gdy nad danym pomieszczeniem znajduje się kolejna kondygnacja.

Dalsze parametry pomieszczenia to:

  • powierzchnia ścian zewnętrznych 18,3m^2
  • powierzchnia podłogi 12m^2
  • powierzchnia okien 3,8m^2

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany (U) wynosi: 0.20 W/(m2K)
Współczynnik przenikania ciepła dla okien (U) wynosi: 0.80 W/(m2K)
Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi (U) wynosi: 0.22 W/(m2K)

Mając te dane można podejść do wyliczeń. Na sam początek trzeba wiedzieć, ze podłoga może rozgrzać się do około 29 stopni dla miejsc stałego przebywania ludzi, do 33 dla łazienki i 35 dla strefy brzegowej (obszar podłogi blisko drzwi balkonowych czy okien narażony na większe wychłodzenie).

Przyjmuje się dla tych wariantów następujące moce cieplne podłogi:

  • Strefa stałego przebywania 100W/m2
  • łazienka 100W/m2
  • strefa brzegowa 175W/m2

Obliczenia

Do najżmudniejszych obliczeń można zaliczyć wyznaczenie projektowanego obciążenia cieplnego. Służy ono do tego by uwzględniając wszystkie dane z założeń powyżej określić jak dużo energii potrzebujemy dostarczyć do danego pomieszczenia by utrzymać żądaną temperaturę.

Zakładamy więc wartość temperatury jaka ma być w naszym pokoju, sprawdzamy na mapie dostępnej w normie dla jakiej strefy należy nasz dom:

image-1552594872630.png

źródło: https://www.purmo.com/docs/Poradnik-Purmo-nowa-metoda-obliczania_12831_01_2012.pdf

Następnie z tabeli odczytujemy projektowaną temperaturę zewnętrzną.

image-1552594971147.png

źródło: https://www.purmo.com/docs/Poradnik-Purmo-nowa-metoda-obliczania_12831_01_2012.pdf

Teraz wyliczamy straty dla ściany mnożąc jej powierzchnię (odejmując oczywiście powierzchnie okien) przez współczynnik.

image-1552595007028.png

Otrzymujemy wartość: 2,9 W/K

Analogicznie dla okien wynosi ona 3,04 W/K

Kolejny etap to już wyliczenie projektowanej straty ciepła:

image-1552595044387.png

Gdzie wartość w nawiasie pochodzi od różnicy temperatury w pomieszczeniu i tej odczytanej z tabelki.

W moim wypadku dla okien straty wynoszą 121,6W a dla ścian 116W.

Kolejne straty pochodzą od wentylacji. Jeśli nie decydujemy się na rekuperację trzeba się liczyć ze stratami sięgającymi dla podanej kubatury około 215W.

Dodatkowo do tego dodać należy jeszcze kilka innych „źródeł” strat jak choćby podłoga na gruncie. Obliczeń jest masa. Nie są one trudne i mając dostęp do opracowań można to ogarnąć. :)

Ja jednak trochę poszedłem na łatwiznę i skorzystałem z tego, że projektant już to kiedyś wyliczył :)

Dla tak projektowanego pomieszczenia należy dostarczyć około 800W mocy grzewczej. Wyliczmy więc dalsze, ciekawsze rzeczy.

Konieczne jest przeliczenie gęstości strumienia ciepła. Jest to nic innego jak podzielenie projektowanej obciążalności przez jego powierzchnię. Da nam to wartość równą 67W/m^2.

Wiedząc w jaki sposób będzie wykończona nasza podłoga, jaką będziemy mieć średnią temperaturę wody w rurach, gęstość strumienia ciepła, a także )zakładana temperaturę powierzchni podłogi odczytujemy z tabeli wartość rozstawu rur. - 150mm.

image-1552595324952.png

źródło: https://www.purmo.com/docs/Poradnik-Purmo-nowa-metoda-obliczania_12831_01_2012.pdf

Szacujemy zużycie metrów bieżących na metr kwadratowy powierzchni według następującej zależności:

image-1552595205413.png

źródło: https://www.purmo.com/docs/Poradnik-Purmo-nowa-metoda-obliczania_12831_01_2012.pdf

Dalsza część projektowania instalacji ogrzewania podłogowego to już wisienka na torcie, o której opowiem w trzeciej (mam nadzieję ostatniej) części moich przygód z projektowaniem tej branży.

Podsumowanie

Jak widać w moim wpisie, algorytm projektowania ogrzewania podłogowego nie jest specjalnie trudny. Należy jedynie uzbroić się w cierpliwość i przygotować kilka danych dotyczących budynku. Chcąc wyliczyć dokładne zapotrzebowanie na ciepło dla danego pomieszczenia trzeba znać niestety bardzo dużo różnych współczynników. Mając jednak przed nosem projekt domu możemy sobie pewne obliczenia darować bo ktoś zrobił to już za nas (albo i nie gdyż często wyliczenia polegają na odczytaniu przybliżonej wartości dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń ;) ). Dalsza część projektowania to już w zasadzie zerkanie do tabeli.


Sponsored ( Powered by dclick )
DCLICK: Introducing the Advertise feature

New way to advertise.........

Sort:  

!tipuvote 0.2 hide

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 62134.65
ETH 3418.09
USDT 1.00
SBD 2.51