Odpowiedź do mojego poprzedniego postu "Czy ateiści maj.ą sens życia?"

in polish •  2 years ago 

Nagrałem krótki audiolog, o tym, gdyż nie chce mi się tego wszystkiego pisać.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jedna z osób, która Cię skomentowała w tamtym poście ma mega wiedzę na ten temat. Oczywiście nie mam tu na myśli siebie. Nie jesteś jedynym ateistą w naszej grupie. Na polskiej grupie prowadzimy tu mega arcyciekawe dyskusje na temat ateizmu, wiary, boga itp na różnych płaszczyznach. Są to dyskusje, nie kłótnie. Szanujemy siebie nawzajem i czerpiemy ze swojej odmienności.
Pozdrawiam serdecznie