Wakacje w Chorwacji z 13 znajomymi! #3 - Powrót

in #polish4 years ago

Witajcie!
Wróciłem - bardziej zmęczony niż wypoczęty, ale zmęczony w pełni pozytywnym znaczeniu!

Niebawem relacja, a na zachętę wrzucam zdjęcie jakie udało mi się zrobić w trakcie wypoczynku :)

Zapraszam do przeczytania poprzednich części:
1 część: https://steemit.com/polish/@ravensw/wakacje-w-chorwacji-z-13-znajomymi-1-intro
2 część: https://steemit.com/polish/@ravensw/wakacje-w-chorwacji-z-13-znajomymi-2-planowanie

Sort:  

-books flights- I'm on my way bro

Wow, wygląda super. czekam na relację :)

Czekamy na sprawozdanie!

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49376.51
ETH 4214.62
BNB 573.90
SBD 5.90