Największy silos w PolscesteemCreated with Sketch.

in polish •  last year  (edited)

W Gostyniu koło Poznania znajduję się największy silos w Polsce i jeden z największych w Europie. Usytuowany jest on prawie w samym centrum miasta i należy do firmy Pfeifer & Langen. Służy on do przechowywania 80 tysięcy ton cukru. Cukier ten głównie eksportowany jest do krajów Arabskich. Silos ten przez mieszkańców Gostynia nazywany jest "cukierniczką".

1.jpg

Budowa rozpoczęła i zakończyła się w 2013 roku, jego wysokość z kopułą to 72,5 metra, a jego średnia to 50 metrów. Budowany był tak zwaną technologią ślizgu, przez co wylewanie betonu trwało 24 godziny na dobę, a każdego dnia przybywało 2,5 metra wysokości muru.

3.jpg

Budowa wzbudziła wiele kontrowersji nie tylko wśród mieszkańców, ale też i Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ponieważ "cukierniczka" wyrosła obok starego gotyckiego kościoła farnego, a także znajduję się na osi klasztoru na Świętej Górze. Kiedy przystanie się w głównej bramie barokowej świątynizamiast miast pięknej panoramy widać silos.

4.jpg

W ramach ciekawostek mieszkańcy jednorodzinnych domów znajdujących się obok silosu, skarżyli się na słabszych zasięg fal telewizyjnych. DrugW 2014 roku na licytacjach WOŚP w Gostyniu było można wylicytować zwiedzanie oraz wjazd na szczyt silosu. Słyszałem też wiadomości że cukrownia w Gostyniu planuję postawić jeszcze eden silos tym razem mniejszy, ale nie jest to potwierdzone.

12.jpg

Parę zdjęć:

13.jpg

15.jpg

16.jpg

7.jpg

90.jpg

777.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fajny post :) ciekawy :)

Congratulations @rafaka! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Każde miasto chce mieć coś największego :)