Workuta - Ludzie którzy przeżyli piekło

in #polish4 years ago (edited)

Cześć :)

Dzisiaj chciałbym się podzielić filmem który opowiada o trzech bohaterach zesłanych na Workutę. Nazwani zostali przez ZSRR zdrajcami ojczyzny, chociaż oni nigdy nie byli obywatelami ZSRR. Zapraszam wszystkich do oglądnięcia filmu oraz refleksji.

Jednym z tych trzech bohaterów jest mój dziadek Józef - żołnierz AK okręgu Lwów

Sort:  

Jeśli możesz, to wrzuć też pod spodem drugą część, będzie łatwiej oglądać :)

OK już wrzucam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29259.68
ETH 1966.26
USDT 1.00
SBD 2.39