Workuta - Ludzie którzy przeżyli piekło

in #polish3 years ago (edited)

Cześć :)

Dzisiaj chciałbym się podzielić filmem który opowiada o trzech bohaterach zesłanych na Workutę. Nazwani zostali przez ZSRR zdrajcami ojczyzny, chociaż oni nigdy nie byli obywatelami ZSRR. Zapraszam wszystkich do oglądnięcia filmu oraz refleksji.

Jednym z tych trzech bohaterów jest mój dziadek Józef - żołnierz AK okręgu Lwów

Sort:  

Jeśli możesz, to wrzuć też pod spodem drugą część, będzie łatwiej oglądać :)

OK już wrzucam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13374.23
ETH 402.80
USDT 1.00
SBD 1.00