Spotkanie przedstawicieli giełd z PL na TJSie w/s rynku w PLsteemCreated with Sketch.

in polish •  3 months ago 

Wczoraj miała miejsce bardzo ciekawa dyskusja podmiotów kryptow PL

Jak dla mnie BB pokazał się z bardzo dobrej strony, chociaż oczywiście nie przekazali wszystkich informacji jakie chciał bithub

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!