Aktualny wygląd "gabinetu"

in polish •  3 months ago 

Hej,
Obiecałem to wrzucam - aktualne zdjęcia gabinetu - pod każdym foto info co jeszcze trzeba zrobic ;)
POCZEKALNIA
20190602_235109.jpg

20190602_235119.jpg

20190602_235126.jpg
Zostało nam umyć okno i drzwi, troche poprawek malarskich - kilka godzin pracy ;)

Widok z poczekalni na gabinet
20190602_235135.jpg

20190602_235139.jpg

A tutaj gabinet od środka
20190602_235155.jpg

![20190602_235159.jpg]
()

20190602_235205.jpg

20190602_235208.jpg
Tutaj trochę sylikonu, i dużo sprzątania ;)

Chirurgia:
20190602_235217.jpg

20190602_235220.jpg

20190602_235228.jpg

20190602_235230.jpg

Social:
20190602_235250.jpg

20190602_235253.jpg

20190602_235303.jpg

20190602_235308.jpg

20190602_235318.jpg
Tutaj najwięcej pracy jeszcze - montaż drzwi przesuwnych, drzwi harmonijkowych i drzwi do toalety, montaż toalety, i zlewu z szafką, oraz dwóch lamp ledowych na suficie. No i fugowanie podłogi.

Oczywiście trzeba posprzątać wnieść wszystkie sprzęty itp - za kilka dni znów wrzucę relację

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Lista osób z naszego triala oraz wszystkie podbite przez nas posty są publikowane we wtorkowych raportach z działalności grupy. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY
Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

@wadera

Congratulations @punkposts! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!