Tak sobie myślę: dajmy wszystkim coś i pociągnijmy ich do grobu, czyli o opodatkowaniu forków

in polish •  last year  (edited)

Wszyscy jesteśmy winni coś fiskusowi. Ale od początku.

W internecie wrze po publikacji ministerstwa finansów które wskazuje na konieczność płacenia nie tylko podatku dochodowego od dochodu osiągniętego w wymianie walut, ale też podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w momencie zakupu kryptowaluty (https://www.finanse.mf.gov.pl/pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc). Wciąż wszyscy są też poruszeni tym, że sama zamiana kryptowaluty na kryptowalutę może być podstawą do obliczenia podatku dochodowego.

Idąc tym duchem, w artykule na bitcoin.pl (http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1597-ministerstwo-finansow-zadaje-cios-uzytkownikom-kryptowalut-podatek-pcc-od-transakcji-na-gieldach-brak-mozliwosci-wykazania-kosztow-w-dg) została zauważona inna perspektywa, która zjawiła się w jednej z interpretacji (http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=520251&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc), która mówi, że

(...)przychód po stronie Wnioskodawcy powstaje nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży lub zamiany Kryptowaluty na walutę tradycyjną, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej Kryptowaluty na inną Kryptowalutę, lub gdy doszło do rozgałęzienia (tzw. hard-fork)

Połączenie obu faktów (stosowanie PCC do wszystkich transakcji kryptowalutowych, w które również się wlicza hard-forki) jak dla mnie oznacza, że w momencie forkowania jakiejkolwiek kryptowaluty, wszyscy jej właściciele w Polsce otrzymują obowiązek prawny co najmniej poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego - gdyż właśnie staliśmy się właścicielem jakiegoś prawa majątkowego. W zasadzie, na podstawie tego, że jesteśmy. Bez jakiejkolwiek naszej aktywnej wiedzy lub zgody.

Trzeba zauważyć, że owe prawo majątkowe jest czysto wirtualne i może się za nim kryć realna wartość np. 0,000001zł - jednak pamiętajmy, że zwolnienie z PCC poniżej 1000zł nie dotyczy nabycia praw! Więc pomimo naliczenia PCC należnego do zapłaty w kwocie 0zł, niemniej należy o tym fakcie poinformować Urząd Skarbowy przez druk PCC-3. Nie wykonanie tego w ustawowym terminie 14 dni jest wykroczeniem karnym skarbowym i klasyfikuje się pod karę grzywny od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (przynajmniej wg http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/446804,za-spoznienie-z-pcc-3-mozna-zaplacic-kare.html).

A hard-forka dowolnej kryptowaluty może zrobić każdy.

Nadążacie?

Tylko i wyłącznie dlatego, że macie bitcoina, musicie zapłacić karę grzywny. Bo pewnie ktoś, kiedyś zrobił sobie w domu forka bitcoina bawiąc się tym na własnym komputerze protokołem blockchain, i nie powiedział o tym nikomu.
Ale to idzie dalej. Bo tutaj rozpatrywaliśmy otrzymanie prawa majątkowego do kryptowaluty na podstawie już posiadanej kryptowaluty.

Co stoi na przeszkodzie wcielenia w życie następującego scenariusza:
Tworzę nową kryptowalutę PozCoin. Informuję, że każdy adres jaki jest w Poznaniu, otrzymuje jednego PozCoina, którego właścicielem jest właściciel nieruchomości. Oczywiście ja dostępu do informacji o tym fakcie bronił nie będę: wystawię ogólnodostępną stronę www ze szczegółowymi informacjami na ten temat. Każdy z tych ludzi otrzyma więc ode mnie prawo majątkowe, które trzeba zgłosić do US niezależnie od jej wysokości. Jego wartość jest zerowa, ale wygląda na to, że jest to nieważne, po prostu podatek należny w związku z tym wynosi zero (tj. mniej niż 49 groszy).
Z resztą, nie ograniczajmy się! Zróbmy PESELCoin, każdy kto ma numer PESEL dostanie jednego coina. Czy Pan minister, księgowa, urzędnik w US, polak będący w UK od trzech lat, złoży PCC-3 w ciągu dwóch tygodni?

Jeśli jest tu ktoś mądrzejszy i gdzieś w ciągu logicznym popełniłem błąd, niech da znać. W końcu finansista ze mnie żaden, ani prawnik.

Ale, #taksobiemysle, gdzieś tu olbrzymia dziura jest, mam nadzieję że w moim wywodzie, a nie w prawie odnoszącym się do kryptowalut. Bo to, że na każdego znajdzie się paragraf, to jedno. Ale że jeden paragraf można odnieść do wszystkich, to już nowość.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Staramy się popularyzować tag pl-kryptowaluty. Możesz dodać, jeżeli masz ochotę.