SEO - Pozycjonowanie - super produkt !steemCreated with Sketch.

in polish •  2 years ago 

No i przyszło na coś z mojej branży - miałem pisać trochę o pozycjonowaniu to w sumie ograniczę się do jednego produktu który wszystko załatwi za Was !

Przyznać się kogo przekonało :) ?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Niszowy i specjalistyczny :D
Się uśmiałem, zajebiste :D
I od razu z rana dobry humor :)

Powiedz jeszcze że to Twój filmik to oprócz UP kupie Ci pączka :D

  ·  2 years ago (edited)

Dobre! Ale zdecydowanie za długie. Film ma 15sekund na zainteresowanie - co się udało. Jednak taka reklama powinna mieć maks 2-3minuty.
Nie wiem jak jest z innymi hasłami ale swoją stronę z pomocą jednego mirka wy pozycjonowałem w 2-3h na drugim miejscem pod moim imieniem i nazwiskiem.

Congratulations @ptaq! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @ptaq! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!