Cena tokenu Steem zawraca w kierunku poprzedniego dna cenowego.

in polish •  17 days ago

steem.png

Cena STEEM/BTC sukcesywnie powraca w kierunku poprzedniego dna cenowego. Potężna fala wyprzedaży, która przetoczyła się przez giełdy, nie zatrzymała się w potencjalnej strefie powrotu. Może to jednak w każdej chwili zrobić. Cenie zdecydowanie nie pomagają informacje o zmniejszaniu SP dużych kont.

Zdecydowanie należy poczekać jeszcze z ewentualnymi wnioskami. Najbliższe dni przyniosą wyjaśnienie sytuacji. Trudno nie odnieść się w tym kontekście do faktu zmniejszania mocy przez wiele bogatych kont. Uważam, że zmniejszenie mocy, to zawsze osobista sprawa właściciela konta i tak należy to pozostawić. Decyzję co robić samemu, należy podejmować na podstawie własnych przemyśleń. Pamiętajmy, że Steemit i inne platformy służą jako doskonałe miejsce publikacji własnej twórczości, przemyśleń, zdjęć, video i opinii. Jesteśmy w momencie, w którym należy się zastanowić nad tym : po co tutaj jestem? Odpowiedź na to pytanie, pozwoli Ci podjąć decyzję, która dla Ciebie jest słuszna.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dajmy mu czas. Rynek jest niepewny bo każdy wypatruje dna BTC i ludzie się boją dalszych spadków. Ta górka na STEEM/BTC dobrze znaczy i będą kolejne...

·

Zdecydowanie nic nie jest stracone i bardzo prawdopodobne, że odbijemy się od dołka cenowego. Akumulacja przed ewentualnym run'em zawsze długo trwa.

·
·

Odbijemy, nie odbijemy - mało ważne. dobre teksty powstają niekoniecznie dla pieniędzy. Jeśli są one jedyną motywacją to kiepsko widzę napływ dobrych tekstów. Jest jak jest, jak ktoś szuka zysków to zawsze można spekulować na krypto nie zawracając sobie głowy pisaniem.

·
·
·

🏆 Hi @psychebtc! You have received 0.3 STEEM reward for this post from the following subscribers: @cardboard
Subscribe and increase the reward for @psychebtc :) | For investors.

Congratulations @psychebtc! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!