Pomóż dzieciom chorym na białaczkęsteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Już 10 marca równolegle w USA i w Polsce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Planet Head Day (PHD). W przypadku Stanów Zjednoczonych będzie to już 12. edycja tej charytatywnej imprezy. W Polsce dopiero pierwsza. Głównym organizatorem polskiej części jest prof. Kevin McCartney, geolog i popularyzator nauki, który przebywał w Polsce na Uniwersytecie Szczecińskim na stypendium Fulbrighta. Właśnie dlatego pierwsza edycja PHD w naszym kraju odbędzie się właśnie w Szczecinie, na terenie Wydziału Nauk o Ziemi.

planetheaddaylogo.jpg

Podczas Planet Head Day zbierane będą środki finansowe dla remont pomieszczeń Poradni Onkologii i Hematologii "ŚW. MIKOŁAJ" Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Beneficjentem środków zebranych podczas PHD jest działające od 1991 roku Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę w Szczecinie.

Jak zapowiadają organizatorzy: „Podczas Planet Head Day osoby zgłaszające się na ochotnika ścinają włosy w geście solidarności z osobami po chemioterapii, lub też zakładają czepki na włosy. Czepki i głowy są malowane we wzory planet, młodzież, dzieci i rodzice uczestniczą w grach i zabawach. W trakcje trwania akcji zorganizowane zostaną warsztaty, prelekcje, prezentowane będą informacje dotyczące astronomii, geologii w tym eksponaty z Muzeum Geologicznego.

Gotowość do ogolenia głowy potwierdziło już kilkunastu szczecińskich VIP-ów, w tym prezydent miasta Piotr Krzystek oraz dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. Marek Dutkowski. Wciąż jeszcze można dołączyć do grupy odważnych nie tylko na znak solidarności z chorymi dziećmi oraz ich rodzinami, ale także po to, aby rozpropagować akcję na całą Polskę.

Skąd nazwa Planet Head Day? To efekt podobieństwa między gołymi głowami dzieci po chemioterapii do planet Układu Słonecznego. W ten prosty i wesoły sposób udało się połączyć dwa ważne elementy – wsparcie dla cierpiących dzieci oraz naukę. Warto dodać, że w inicjatywie pochodzącej od naukowców z Uniwersytetu Maine w USA, chodzi nie tylko o pieniądze. Wsparcie potrzebne jest choćby w tak prozaicznych sytuacjach, jak transport do szpitala zabawek, które bardzo pomagają dzieciom znosić trudy i ból procesu leczenia. Wsparciem jest często też zwykła rozmowa z rodzicami wtedy, gdy brakuje im siły, żeby wspierać swoje cierpiące pociechy. Warto dodać, że białaczka jest chorobą, która dotyka coraz młodsze dzieci. Na szczęście współczesna medycyna pozwala na zastosowanie chemioterapii nawet u dwulatków.

Jeśli ktoś jest zainteresowany udziałem lub wsparciem zapraszam do Szczecina 10 marca na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego od godziny 14:00.

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.14
JST 0.150
BTC 60182.06
ETH 2147.25
BNB 558.98
SBD 8.49