Prośba o radę...

in polish •  5 months ago 

Po odniesionej klęsce i nie przespanej z tego powodu nocy, postanowiłem odwiedzić Pradawne Drzewo, mądrą istotę u której mógłbym zasięgnąć wskazówek, jak można zwyciężyć z tak potężnym i górującym nade mną w swej liczbie wrogiem.

  • Podążaj ścieżką oświecenia- usłyszałem. - Choć droga może być długa i kręta, a w zaistniałym momencie próba którą podjąłeś, przytłacza Cię swoim ciężarem, czara wiedzy i doświadczenia którą wypijesz podczas całej tej przygody, okaże się najsłodszym nektarem, którym przyszło Ci kiedykolwiek się napełnić.- powiedziało drzewo.

  • Prośbę mam do Cię drogi wędrowcze, byś pozbył się tych zabawnych śmieciaków z mojego obejścia. Ciągle przybywają ich nowe zastępy, a powiem szczerze, że zaczął mnie już męczyć ich widok pełzających wszędzie dokoła. A teraz idź już proszę i daj mi odpocząć.- dodało drzewo, po czym usnęło błogim snem, czekając na kolejny wschód słońca.

Skonsternowany, udałem się wykonać prośbę o którą poprosiło mnie Pradawne Drzewo, jednocześnie rozmyślając nad tym co mi powiedziało. Śmieciaki rzeczywiście opanowały cały teren, łypiąc swoimi kolorowymi oczkami spod licznych krzaków. Wiele z nich stało się tak zuchwałych, że nie bały się ludzi, otwarcie atakując mnie na szlakach i wydeptanych dróżkach. A pośród tego wszystkiego Ludzie... bawiący się z dziećmi i psami, spacerujący... Wykonujący swoje codzienne obowiązki, oraz przyjemności... Zupełnie niewidomi na ogromne niebezpieczeństwo czyhające tuż obok nich...

A śmieciaki powoli lecz systematycznie zwiększały swoją przewagę liczebną, wykorzystując obojętność ludzi...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://lukaszprus.blogspot.com/2018/10/prosba-o-rade.html