RE: Sign the Petition/ STOP regulacjom rynku kryptowalut / STOP for cryptocurrencies market

You are viewing a single comment's thread from:

Sign the Petition/ STOP regulacjom rynku kryptowalut / STOP for cryptocurrencies market

in polish •  last year 

W wyniku tych regulacji, wiele osób straciło, lub w najbliższej przyszłości straci swój kapitał.

Problemem nie są regulacje ale ich brak. Z powodu braku regulacji każdy urząd skarbowy może wydawać interpretacje powołując się na losowe przepisy. Co najmniej od grudnia były plotki o PCC ale z powodu nie jasnych przepisów musieliśmy czekać i czekać aż ktoś wyda interpretację czy należy się ten podatek czy nie. Za chwile może wyjść kolejna interpretacja sprzeczna z powyższą.

Za jakiś czas znów ktoś wygrzebie że od krypto należy się kolejny podatek a przez brak regulacji nikt nie będzie wiedział czy trzeba go płacić czy nie.
Bez nowego prawa jasno definiującego podatki od kryptowalut będziemy dalej żyć w ciągłej niepewności a urzędy skarbowe będą wydawać sprzeczne interpretacje. Regulacje są potrzebne.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!