RE: DrugWars - piramida finansowa czy fajny pasywny przychód?

You are viewing a single comment's thread from:

DrugWars - piramida finansowa czy fajny pasywny przychód?

in polish •  4 months ago 

Hmm, możesz mieć trochę racji i w takim przypadku traci to sens :( Ja na to patrzę pewnie zbyt mocno ze swojej perspektywy, gdy codziennie mogę bez problemu podnosić poziom 3-4 budynkom a ceny kolejnych poziomów zaczynają naprawdę mnie ograniczać może za jakiś tydzień. Do tego czasu logika gry powinna się zmienić więc nie martwi mnie to.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!