RE: SteemMonsters - Czy można na tym zarobić?

You are viewing a single comment's thread from:

SteemMonsters - Czy można na tym zarobić?

in polish •  3 months ago 

Ciekawość nie daje mi spokoju co to znaczy "kokosy". Dał byś radę rzucić jakiś szacunek, typu wartość ich tali w stosunku do tego ile mogą miesięcznie wyciągnąć na takich turniejach?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie dam rady nic oszacować, ale wbijaj do naszego Plemienia i przeczytaj czat sam
https://discord.gg/5F4FBDC