RE: Kim jest delegat STEEM-u? (STEEM Witness) Podstawowe informacje

You are viewing a single comment's thread from:

Kim jest delegat STEEM-u? (STEEM Witness) Podstawowe informacje

in polish •  last year 

Miesiąc temu jako witness reklamował się @grzegorz2047 ale z tego co widzę na liście steemian.info jest już nieaktywny. Dziwne :(

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

W każdym razie i tak warto zagłosować na @grzegorz2047 wg mnie.