RE: Czy Steem nie upadnie?

You are viewing a single comment's thread from:

Czy Steem nie upadnie?

in polish •  4 months ago 

Pytanie zatem brzmi: poniżej jakiej ceny utrzymywanie sieci stałoby się nieopłacalne?

Kiedy przestanie opłaca się być witnessem myślę, że można próbować oszacować.
Nie śledzę sytuacji na bieżąco, ale kiedyś żeby uruchomić sensowny steem full node trzeba było mieć serwer z 512 GB RAM (witness ausbitbank). Średni koszt takiego serwera np. w hetzner/ovh to jakieś 600-800 EUR. Plus do tego jakiś drugi serwer na backup i czas pracy dobrego admina dostępnego 24/7 z szybkim czasem reakcji. W sumie z wszystkimi dodatkowymi wydatkami pewnie wychodzi w okolicy 1000 EUR.

Witness z Top 20 za tydzień utrzymywania serwera teraz ma $657 czyli jakieś 2280 EUR miesięcznie przy w miarę aktualnych kursach SP.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ma być taniej...

https://steemit.com/hivemind/@steemitblog/hivemind-is-live

After completing this task, we have decreased our steemd instance sizes from 488GB RAM to 61GB RAM instances. We are doing further analysis and may be able to decrease this usage even further. These are major improvements to Steem that will make it easier and more cost efficient for anyone to run a full node, and all without requiring a hardfork.

·

Zgadza się, ale to odwlekanie nieuniknionego. Wraz ze wzrostem sieci zarazem RAM znowu będzie rósł (i reszta).