Co jest prawdziwe a co nie ?

in polish •  last year


Zastanawiałeś się kiedyś czy poprawnie używasz słowa rzeczywistość ?


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Słuchając tego przypomina się filozofia:
"Wiem że nic nie wiem" "Myślę więc jestem"
Nie wiem co jest rzeczywiste i nigdy tego nie będę wiedział :p

·

Dziobitv - rzeczywiste jest wszystko tego czego aktualnie doświadczasz. Za życia, w czasie snu, po śmierci, w tym wymiarze, w innym wymarze - wszystko to jest rzeczywiste.