You are viewing a single comment's thread from:

RE: Prawo Wszystkich Ludzi

in #polish4 years ago (edited)

Ciekawy artykuł i wyjątkowo bliska mi kwestia, resteemuję.
Polskie prawo jest w tej kwestii drakońskie - zakłada, że każdy wędrowiec/miłośnik surwiwalu/turysta jest idiotą, który może zrobić krzywdę sobie i innym. Zakaz rozpalania ognisk można jeszcze zrozumieć - pożary lasów to poważna sprawa, nie brakuje ludzi, którzy obchodzą się z ogniem niewłaściwie - nie gaszą ognisk, mają źle przygotowane miejsce na ognisko itp. Tylko że obrywa się miłośnikom surwiwalu i pieszych wędrówek, którzy wiedzą jak się z ogniem obchodzić i jakie środki prewencyjne przedsięwziąć.
Natomiast zakaz chodzenia nocą po parkach narodowych może być związany z istnym wysypem idiotów, którzy idą gdzieś w góry, a potem zastaje ich noc i trzeba dzwonić po TOPR, GOPR i wojsko, bo olaboga ciemno, a my z Brajanem bez latarki wleźli! Niemniej jednak to, co jest zabronione w parkach górskich nie musi tyczyć się wszystkich parków narodowych. Poza tym można to rozwiązać inaczej - np. ściągamy takich niedzielnych turystów helikopterem, ale muszą za swoją głupotę zapłacić grzywnę.
Tak czy inaczej polskie prawo wymaga w tej kwestii zmian, ponieważ jest krzywdzące i niesprawiedliwe dla zazwyczaj ogarniętych ludzi, jakimi są miłośnicy surwiwalu, pieszych wędrówek itd.

Sort:  

Bo to prawo wychodzi z założenia "domniemania złych zamiarów", co jest tak naprawdę niesprawiedliwe. Podejście do natury, śmiecenia na szlakach itd może nie jest idealne ale cały czas się poprawia. Wydaje mi się że ludziom powinno się dać trochę więcej wolności i co najwyżej mocniej karać za zaśmiecanie lub dewastację środowiska (i wprowadzić opłaty za nieuzasadnioną(!) interwencję helikoptera). W Norwegii (gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata w tym z Polski) na szlakach jest porządek, pomimo z jednej strony bardziej liberalnych przepisów a z drugiej znacznie gorszej logistyki turystycznej niż w Polsce (nie ma schronisk, wolontariuszy sprzątających szlaki, bramek na wejściu do parku, strażników TPNu itd)

Polskie prawo jest zbyt skomplikowane, żeby je poprawiać. Trzeba zrobić przewrót i stworzyć od nowa ;p

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16986.50
ETH 1252.37
USDT 1.00
SBD 2.11